Facebook
Instagram
LinkedIn

Utrzymanie i konserwacja sztucznych nawierzchni sportowych – zabiegi zapewniające długotrwałą wydajność i bezpieczeństwo nawierzchni syntetycznych

Kompleksowa opieka nad sportowymi nawierzchniami syntetycznymi sprowadza się do usług pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i renowacyjnych. Obiekty sportowe muszą być objęte usługą serwisowania trawy syntetycznej i nawierzchni poliuretanowych, która będzie obsługiwać różnorodne aspekty konserwacji i naprawy boisk. Tego rodzaju prace powinna wykonywać wykwalifikowana ekipa, która będzie gwarancją prawidłowego przebiegu konserwacji, a przy okazji profesjonalnie doradzi, jak pielęgnować nawierzchnię.

Utrzymanie i konserwacja sztucznych nawierzchni sportowych – zabiegi zapewniające długotrwałą wydajność i bezpieczeństwo nawierzchni syntetycznych

Pierwszym etapem serwisu jest regularne uzupełnianie granulatu w ciągu dwóch-trzech miesięcy od uruchomienia obiektu, a dalsze działania powinny być dostosowywane do intensywności użytkowania i rodzaju trawy syntetycznej. Celem wymienionych czynności jest utrzymanie nawierzchni na najwyższym poziomie technicznym i wizualnym, przyczyniając się jednocześnie do poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników.

Zabiegi konserwujące trawę na obiektach sportowych

Przeprowadzenie kompleksowej oceny terenu sportowego to proces wymagający uwagi i niemałej precyzji. Zalecane jest cotygodniowe sprawdzenie nawierzchni w kierunku zanieczyszczeń luźnych: liście, gałęzie, drobne śmieci po użytkownikach, które należy od razu usuwać jak również regularne sprawdzenie linii i szwów. Wszystkie cięższe zanieczyszczenia jak plamy oleju czy zanieczyszczenia chemiczne należy usunąć z powierzchni murawy niezwłocznie po ich zauważeniu, a następnie wyczyścić to miejsce odpowiednimi środkami chemicznymi.

Aby utrzymać optymalny stan nawierzchni i podtrzymywać właściwości funkcjonalne i techniczne murawy zabiegi pielęgnacyjne muszą być wykonywane w regularnych odstępach czasu.

W przypadku systemów z trawy syntetycznej bezzasypowych szczotkowanie konserwacyjne powinno  przeprowadzać się co najmniej raz w tygodniu. Włókna takiej murawy nie są  podtrzymywane przez granulki wypełniające a szczotkowanie przywraca włókna do pionu i utrzymuje elastyczność po rozgrywkach. Przy trawach z zasypem zabieg należy wykonywać raz na 2 tygodnie. Specjalistyczna konserwacja przeprowadzana przez autoryzowanego serwisanta powinna być wykonywana minimum 4 razy w roku.

Szczotkowanie powinno być wykonywane profesjonalnym sprzętem przez wykwalifikowanych specjalistów. Przy wykonywaniu tego zabiegu niezwykle istotne jest zachowanie ostrożności i uwagi, odpowiednia prędkość, odpowiedni kierunek czesania (np. przy trawach bezzasypowych jednokierunkowo w kierunku przeciwnym do jej ułożenia), nacisk szczotek dopasowany do danego systemu murawy. Pojazdy do wykonywania konserwacji powinny być lekkie, aby nie powodowały powstawania śladów ani nadmiernego nacisku na nawierzchnię. Łączny ciężar pojazdu obciążonego sprzętem nie powinien przekroczyć 1500 kg oraz nacisku 500 kg na jedno koło. Konserwacji nie należy wykonywać na mokrej trawie.

Niezwykle istotne jest utrzymywanie granulatu na odpowiednim poziomie, który wpływa na utrzymanie parametrów jakościowych i właściwości użytkowych. Regularnego uzupełniania granulatu przez użytkownika dokonuje się ręcznie lub z użyciem ręcznych maszyn typu małe siewniki do trawy lub piasku i rozprowadza oraz wyrównuje za pomocą szczotki. Ewentualne uzupełnienie granulatu na całej powierzchni należy wykonać przy pomocy specjalistycznego serwisu i odpowiednich maszyn zasypujących, które zapewnią równomierne rozłożenie granulatu.

Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy, które obejmują sprawdzenie i utrzymanie trawy syntetycznej, zapewniając doskonałe warunki dla aktywności sportowej:

  1. Ocena stanu trawy
  2. Kontrola stanu klejonych złączy i linii boiska
  3. Sprawdzenie stanu wysokości zasypania granulatem (jakość, wysokość, rodzaj)
  4. Mechaniczne przewietrzenie i dekompresja trawy
  5. Mechaniczne przeczesanie specjalistycznym zestawem szczotki obrotowej z zespołem sit i filtrów
  6. Uzupełnienie granulatu
  7. Szczotkowanie całej powierzchni nawierzchni
  8. Ewentualna wymiana ekstremalnie obciążonych miejsc

 

Pielęgnacja w okresie zimowym

Odśnieżanie nawierzchni boiska można wykonywać mechanicznie: za pomocą specjalistycznych urządzeń typu freza śnieżna lub pług wirnikowy które muszą posiadać gumową końcówką oraz kółka z nastawną regulacją wysokości , co zapewni iż odśnieżanie będzie wykonywane będzie bez uszkadzania oraz wywierania nadmiernego nacisku na nawierzchnię lub ręcznie przy użyciu łopat śniegowych. Podczas odśnieżania wysokość pracy urządzeń powinna wynosić min. 5 mm powyżej włókna trawy, a śnieg nie może być zmrożony z włóknami trawy, a trawa z granulatem. Podczas odśnieżania może dojść do niepożądanego usunięcia granulatu, który niezwłocznie należy uzupełnić.

Działania te pozwalają utrzymać trawę syntetyczną w doskonałej kondycji podtrzymując jej właściwości techniczne i  gwarantując bezpieczeństwo oraz komfort użytkownikom boiska sportowego. Regularna kontrola i konserwacja boiska są kluczowe dla przedłużenia trwałości infrastruktury sportowej.

Czym wyróżnia i jak pielęgnuje się nawierzchnię poliuretanową?

W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczenie na mokro należy przeprowadzać je co najmniej 1-
2 razy w roku, w zależności od miejsca położenia, im bardziej jest to teren zacieniony tym częściej trzeba przeprowadzać czyszczenie.

Boiska wielofunkcyjne i bieżnie najczęściej budowane są w technologii systemów nawierzchni poliuretanowych. Takie nawierzchnie występują w dwóch podstawowych odmianach — przepuszczalnej i nieprzepuszczalnej. W kontekście nawierzchni przepuszczalnej kluczowym elementem jest regularne jej oczyszczanie. Taka praktyka pozwala na skuteczne usuwanie zanieczyszczeń, takich jak piasek i błoto, które mogą utrudniać swobodny przepływ wody przez nawierzchnię a także pozwala na uniknięcie kiełkowania i wzrostu roślin, które z czasem mogłyby wnikać coraz głębiej w powierzchnię uszkadzając ją. W efekcie unikamy twardnienia masy, co wpływa korzystnie na właściwości amortyzujące poliuretanu. Do czyszczenia nawierzchni poliuretanowej używa się wysoko ciśnieniowych myjek lub specjalistycznego sprzętu myjącego. Regularna konserwacja syntetycznych nawierzchni poliuretanowych w znacznym stopniu przyczynia się do zapewnienia funkcji sportowych i ochronnych, jako zachowanie optymalnych właściwości powierzchni i przepuszczalności wody dodatkowo przekładając się również na estetykę boiska.

Przy większych zabrudzeniach olejami, paliwami lub cieczami chemicznymi, obszary zanieczyszczone muszą być natychmiast zasypane piaskiem lub trocinami wiążącymi ciecz i minimalizującymi uszkodzenia powierzchni  a następnie wyczyszczone za pomocą odpowiednich środków czyszczących.

Środki monitorowania powierzchni syntetycznej dzielą się na natychmiastowe, cotygodniowe i comiesięczne działania oraz dogłębne, które powinny być przeprowadzane kwartalnie. Po każdych zajęciach sportowych nawierzchnia powinna być sprawdzona pod kątem uszkodzeń czy większych zabrudzeń np. rozlanych płynów wymagających natychmiastowego usunięcia. Co tydzień należy sprawdzać nawierzchnię pod kątem luźnych zanieczyszczeń: liście, kwiaty, owoce, gałązki lub materiały sypkie jak piach, należy je na bieżąco usuwać. Czynności te w zależności od powierzchni można wykonywać ręcznie lub za pomocą specjalnych urządzeń czyszczących o mocy do 130 barów. Do szczotkowania powinny być używane jedynie zamiatarki z włosiem z tworzywa sztucznego. Co miesiąc należy sprawdzić otwarte kanały odwadniające a co kwartał zamknięte.  Co kwartał należy sprawdzić również cały sprzęt sportowy a w szczególności ich stabilność: bramki, kosze do koszykówki czy urządzenia lekkoatletyczne, uszkodzony sprzęt może uszkodzić również nawierzchnię.

Budowa boisk wielofunkcyjnych czy budowa kortu tenisowego w późniejszej eksploatacji tych obiektów musi obejmować regularne serwisowanie nawierzchni, co ma również decydujący wpływ na trwałość linii boisk, ograniczając ich ścieranie. To z kolei przekłada się na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z ponownym malowaniem linii oraz utrzymanie świeżego i atrakcyjnego wyglądu boiska. W konsekwencji dbałość o nawierzchnię boiska poliuretanowego przynosi korzyści zarówno pod względem funkcjonalności, jak i estetyki.

A co z naprawą? Jak przywrócić nawierzchni stan początkowy?

W przypadku uszkodzeń nawierzchni z trawy syntetycznej lub poliuretanowej krokiem decydujący jest dokładna ocena rozmiaru problemu. Te nawierzchnie mogą ulegać różnym uszkodzeniom, dlatego indywidualne podejście jest tu niezbędne.

Jeśli tylko dostrzeżemy problemy z nawierzchnią, takie jak rozdarcia, ubytki lub inne defekty, niezwłocznie powinniśmy przystąpić do ich dokładnej oceny. Zidentyfikujmy obszar uszkodzenia i określmy jego rozmiar. Dla nawierzchni z trawy syntetycznej szczególną uwagę należy zwrócić na rozdzielenie się włókien, natomiast w przypadku nawierzchni poliuretanowej — na wszelkie ubytki czy pęknięcia.

Przed przystąpieniem do naprawy, skonsultujmy się z  profesjonalnym serwisem lub skorzystajmy z ich dostępnego doradztwa technicznego. Dobrze przemyślany plan naprawy pozwoli uniknąć późniejszych komplikacji i utrzymać nawierzchnię w jak najlepszym stanie.

Pamiętajmy, że właściwe podejście do naprawy zależy od rodzaju uszkodzenia, dlatego starajmy się dostosować metody naprawcze do konkretnej sytuacji. Działania podejmowane we wczesnym stadium problemu mogą zapobiec dalszym uszkodzeniom i utrzymaniu nawierzchni w odpowiednim stanie przez długi czas.
Wiosna to najlepszy czas na przeprowadzenie kontroli nawierzchni i serwisu pielęgnacyjnego, który przygotuje obiekt do rozpoczęcia sezonu.