Facebook
Instagram
LinkedIn

Realizacje

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 W PŁOCKU

Miejsce
Miejsce:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 W PŁOCKU
Zamawiajacy
Zamawiajacy:
MIASTO PŁOCK
Zakres realizacji
Zakres realizacji:
BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO Z TRAWY SYNTETYCZNEJ, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ, BIEŻNI OKÓLNEJ WRAZ ZE SKOKIEM W DAL, PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ZASTOSOWANIEM ODWODNIENIA LINIOWEGO
Powierzchnia
Powierzchnia:
TRAWA SYNTETYCZNA 1 012 M2, NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 1 169 M2