Facebook
Instagram
LinkedIn

Realizacje

KOMPLEKS BOISK W SUWAŁKACH

Miejsce
Miejsce:
KOMPLEKS BOISK W SUWAŁKACH
Zamawiajacy
Zamawiajacy:
MIASTO SWUAŁKI
Zakres realizacji
Zakres realizacji:
Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach
Powierzchnia
Powierzchnia:
TRAWA SYNTETYCZNA 46m x 73m NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 30,56 m x 44,16 m