Facebook
Instagram
LinkedIn

Pielęgnacja trawy syntetycznej

– czyli sposób na długowieczne boisko

Pielęgnacja trawy syntetycznej

Boiska z trawy syntetycznej dają możliwość intensywniejszego użytkowania niż boiska z murawy naturalnej, ale tak samo jak i trawa naturalna wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Profesjonalny serwis pielęgnacyjny pozwala na zachowanie wysokiej jakości parametrów użytkowych nawierzchni syntetycznej a tym samym na wydłużenie jej żywotności.

Prawidłowa zgodna z wytycznymi eksploatacja + profesjonalna konserwacja nawierzchni to klucz do sukcesu.

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku budownictwa sportowego, zalecamy aby serwis nawierzchni z trawy syntetycznej wykonywać wyłącznie przy pomocy doświadczonych w tym zakresie firm, które dysponują profesjonalnym sprzętem jak i autoryzacją producenta trawy.

Oczyszczanie nawierzchni

Nawierzchnię z trawy syntetycznej należy chronić przed  wszelkimi zanieczyszczeniami typu: liście, patyki, kamienie, niedopałki papierosów, kawałki szkła, guma do żucia, elementy metalowe, odchody zwierzęce, oleje oraz wszystkie inne, które mogą znaleźć się na jej powierzchni. Należy na bieżąco je usuwać, gdyż będą one stwarzać zarówno zagrożenie dla użytkowników jak i niszczyć włókna trawy. Usuwanie powyższych zanieczyszczeń można wykonać ręcznie lub przy pomocy maszyn, urządzeń i narzędzi (zamiatarka, odkurzacz, dmuchawa do liści lub innych).

Pojazdy na trawie

Pojazdy do konserwacji powinny być lekkie, aby nie pozostawiały śladów oraz niepożądanych efektów na nawierzchni oraz aby nie powodowały nadmiernego nacisku. Łączny ciężar pojazdu obciążonego sprzętem lub wyposażeniem nie powinien przekroczyć 1500 kg oraz nacisku 500 kg na jedno koło. Na trawę nie mogą wjeżdżać żadne pojazdy z wąskimi kołami, które mają bieżnik terenowy w kształcie jodełki,  właściwym jest bieżnik do trawy czyli gładki i szeroki. Podczas wykonywania czynności serwisowych należy jechać powoli, a zakręty „wykonywać” po dużym łuku tak aby opony nie powodowały powstawania śladów i niepożądanych efektów. Należy pamiętać aby z pojazdów nie wyciekał olej ani inne ciecze. Konserwacji nie wykonuje się gdy trawa jest mokra.

Sprzęt

Do wykonywania serwisu rekomendujemy wielozadaniowe urządzenie SportChamp niemieckiej firmy SMG, dzięki któremu można przeprowadzić wszystkie niezbędne zabiegi pielęgnacyjne sztucznej trawy.  Jest to sprzęt wyposażony w system przystawek dostosowanych w zależności do wykonania wymaganych czynności konserwacyjnych. Przystawki służą min do: szczotkowania trawy, dekompresji, odkurzania, zasypu granulatem oraz wiele innych.

Bieżące czynności utrzymania oraz gruntowna konserwacja/serwis

W celu utrzymania na właściwym poziomie stanu i jakości nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, przedłużenia jej żywotności oraz utrzymania gwarancji systematycznie muszą być wykonywane czynności serwisowe. Należy pamiętać aby dokonywać ich z należytą starannością i ostrożnością, przy użyciu odpowiedniego specjalistycznego sprzętu przez wykwalifikowane osoby posiadające wiedzę i umiejętności w tym zakresie

Przykładowy plan konserwacji dla boiska z trawy syntetycznej:

Czynność / operacja Częstotliwość Wykonawca
Szczotkowanie całej powierzchni nawierzchni szczotką z wysokim i twardym włosiem 1 x tydzień Użytkownik
Miejscowe uzupełninie granulatu w polu bramkowym, rzucie karnym, rzucie rożnym, wejściu/wyjściu z boiska wraz ze szczotkowaniem 1 x 2 tygodnie Użytkownik
Kontrola jakości sklejonych połączeń 1 x miesiąc Użytkownik
Kontrola wysokości zasypu granulatu 1 x miesiąc Użytkownik
Likwidacja zanieczyszczeń, chwastów, mchu etc. wg potrzeb Użytkownik
Uzupełnianie granulatu na całej powierzchni boiska w okresie użytkowania zgodnie z wymogami  zawartymi w Instrukcji – po wstępnym okresie użytkowania
ok. 1,2 kg/m2- pozostałe – min. 1 raz x rok / wg
potrzeb
Użytkownik
Gruntowna konserwacja/serwis  przy użyciu specjalistycznych maszyn wykonana przez specjalistyczną firmę min. 4 razy x rok Serwisant

 

Aby sztuczna trawa zachowywała swoją jakość przez lata, należy pamiętać, aby minimum 4 razy w roku  zlecić wykonanie gruntownej konserwacji wyspecjalizowanej, akredytowanej przez producenta sztucznej trawy firmie serwisowej. Systematyczne serwisowanie, pozwoli nam na wieloletnie korzystanie z boiska piłkarskiego. Główne czynności, które powinien wykonać serwisant, zgodnie z kolejnością prac:

 

  1. Sprawdzenie stanu trawy

Ocena stanu nawierzchni poprzez dokonanie przeglądu włókien trawy, zasypu, zanieczyszczeń etc.

  1. Sprawdzenie stanu klejonych złączy i wklejonych linii – kontrola połączeń klejonych

Kontrola połączeń klejonych. W przypadku wykrycia odklejonego należy  niezwłocznie usunąć, gdyż w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia nawierzchni.

  1. Sprawdzenie stanu wysokości zasypania granulatem (jakość, rodzaj, wysokość)

Należy bezwzględnie utrzymywać wysokość zasypania trawy granulatem na poziomie podanym w instrukcji użytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy. W trakcie eksploatacji następuje zagęszczanie się, przemieszczanie oraz ubytki materiału wypełniającego więc niezbędna jest bieżąca i regularna kontrola oraz utrzymywanie dostatecznej wysokości zasypania trawy granulatem ze szczególnym zwróceniem uwagi w miejscach o najintensywniejszej eksploatacji.

  1. Mechaniczne przewietrzenie – dekompresja

W celu utrzymania parametrów trawy  jakości, trwałości oraz właściwości nawierzchni konieczne jest wykonanie przewietrzania – dekompresji za pomocą przystawki z palcami-szpilami (tzw. zgrzebło) co spowoduje, iż zasypka z granulatu gumowego powróci do swego pierwotnego stanu.

  1. Mechaniczne przeczesanie specjalistycznym zestawem szczotki obrotowej z zespołem sit i filtrów 

Operacja ta wykonywana jest za pomocą maszyny wyposażonej w specjalistyczny zestaw szczotki obrotowej z zespołem sit i filtrów, która jednocześnie podnosi włókna trawy oraz zbiera górną warstwę granulatu i zanieczyszczenia, które następnie są przesiewane, oczyszczane, separowane, filtrowane i odpylane wraz z powrotnym wsypaniem granulatu.  Efektem jest osiągnięcie i przywrócenie walorów użytkowych oraz estetycznych.

  1. Uzupełnienie granulatu

Użytkownik zobowiązany jest do kontrolowania zasypu oraz uzupełniania granulatu gumowego do wymaganego poziomu. Rodzaj granulatu gumowego powinien być takiego samego typu jak podczas pierwszego zasypywania (zgodny z dokumentacją – rodzaj,  wielkość ziaren etc.). Uzupełnianie granulatu gumowego powinno być wykonywane regularnie miejscowo (pole bramkowe, punkt rzutu karnego, punkt rzutu rożnego itp.) oraz na całej powierzchni. Miejscowe uzupełnianie granulatu można wykonywać  ręcznie lub z użyciem ręcznych maszyn typu małe siewniki do trawy lub piasku i rozprowadzać oraz wyrównać ręcznie za pomocą szczotki lub zestawu z palcami-szpilkami (zgrzebło) ze szczotką. Uzupełnienie granulatu na całej  powierzchni należy wykonywać za pomocą maszyny zasypującej, która równomiernie dokona zasypania i uzupełnienia. Następnie należy rozprowadzić i wyrównać granulat za pomocą zestawu z palcami-szpilkami ze szczotką z wysokim i twardym włosiem lub szczotką z wysokim i twardym włosiem.

  1. Szczotkowanie całej powierzchni nawierzchni

Wykonuje się je szczotką (trójkątną) z twardym i wysokim włosiem w kierunku wzdłużnym lub poprzecznym, a kierunek należy kolejno zmieniać. Ważne jest, żeby włókno trawy zostało utrzymane w pozycji pionowej co zapewni właściwy, profesjonalny sprzęt.

  1. Ewentualna wymiana ekstremalnie obciążanych miejsc

W przypadku bardzo obciążanych miejsc – czyli pól bramkowych, punktów rzutu karnego, pól rzutu rożnego itp. niezbędne są regularne kontrole przeprowadzane przez Użytkownika wraz z terminowy uzupełnianiem zasypki z granulatu i jego  rozprowadzaniem. Pozwoli to na właściwą ochronę nawierzchni przed jej nadmiernym zużyciem lub ewentualnymi uszkodzeniami oraz zapewni właściwe warunki do użytkowania – gry. Jeżeli dojdzie do nadmiernego zużycia należy dokonać wymiany tych miejsc.

Wszystkie powyższe działania konserwacyjne należy wykonywać w celu utrzymania parametrów jakościowych i właściwości użytkowych (bezpieczeństwo oraz komfort), przedłużenia żywotności, estetycznego wyglądu i utrzymania gwarancji.

 

Chcesz wykonać profesjonalną konserwację swojego boiska skontaktuj się z nami.