Facebook
Instagram
LinkedIn

Nowe rozporządzenie UE zakazujące stosowania granulatów na boiskach z trawy syntetycznej

W dniu 25 września 2023 roku Komisja Unii Europejskiej wydała nowe rozporządzenie (UE) 2023/2055, które wprowadza istotne zmiany w zakresie stosowania mikrocząstek polimerów syntetycznych w sztucznych nawierzchniach sportowych. Rozporządzenie zmienia załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, znane jako REACH.

Nowe rozporządzenie UE zakazujące stosowania granulatów na boiskach z trawy syntetycznej

Rozporządzenie ma wejść w życie 17 października 2031 roku i wprowadzi ono całkowity zakaz stosowania granulatów na sztucznych nawierzchniach sportowych, takich jak boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjne. W ramach nowego rozporządzenia zakazuje się nie tylko budowy nowych boisk z granulatem, ale także dosypywania granulatu do już istniejących nawierzchni.

Istnieje jednak możliwość zastąpienia sztucznego wypełnienia naturalnym materiałem. Zaleca się rozważenie bardziej ekologicznych alternatyw, które będą przyjazne środowisku. Przestrzeganie tych przepisów jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju i przyszłości sportu w Europie.
O ekologicznych wypełnieniach i ekologicznych trawach syntetycznych do poczytania tu.

Koniec z granulatami na boiskach sportowych

Zgodnie z nowymi przepisami, stosowanie granulatów w budowie nawierzchni sportowych, takich jak boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjne, zostaje zakazane. Rozporządzenie ma na celu ograniczenie emisji mikrocząstek polimerów syntetycznych, które stanowią istotne ryzyko dla środowiska naturalnego i zdrowia publicznego.

W dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV rozważano kilka wariantów ograniczeń dotyczących wypełnienia granulatem stosowanego w syntetycznych nawierzchniach sportowych. Ostatecznie zaproponowano zakaz wprowadzania do obrotu z okresem przejściowym wynoszącym 6 lat, bez wyłączeń. Istnieje także opcja zakazu z okresem przejściowym wynoszącym 3 lata, z wyłączeniem z zakresu stosowania zakazu w przypadku zastosowania szczególnych środków zarządzania ryzykiem, które zapewnią, że roczne uwalnianie mikrocząstek polimerów syntetycznych nie przekroczy 7 g/m2 z nawierzchni sportowych.

Ograniczenie emisji mikrocząstek — najważniejszy cel rozporządzenia

Komisja podkreśla, że zakaz wprowadzania do obrotu materiału wypełniającego stosowanego w nawierzchniach sportowych jest kluczowym krokiem w ograniczeniu emisji mikrocząstek polimerów syntetycznych. Chociaż rozważano również wyjątki oparte na wprowadzeniu środków zarządzania ryzykiem, to RAC (Komitet ds. Oceny Zagrożeń) wyraził obawy co do ich skuteczności, szczególnie w odniesieniu do istniejących nawierzchni sportowych i cząstek o mniejszym rozmiarze.

Rozporządzenie ma na celu ochronę środowiska naturalnego i zdrowia publicznego, a także zmniejszenie ilości mikrodrobin plastiku w produktach. Nowe przepisy wprowadzają wyraźny zakaz wprowadzania materiału wypełniającego stosowanego na nawierzchniach sportowych z trawy syntetycznej do obrotu.

Co ważne, Komisja uważa, że wydłużenie okresu przejściowego do 8 lat w kontekście zakazu wprowadzania materiału wypełniającego do obrotu jest uzasadnione. Pozwala to na naturalne zakończenie cyklu eksploatacji istniejących syntetycznych nawierzchni sportowych, zanim zostaną one wymienione na nowe, zgodne z nowymi przepisami.

Wprowadzenie tego rozporządzenia stanowi ważny krok w kierunku ochrony środowiska i zdrowia publicznego w Unii Europejskiej, eliminując jedno ze źródeł emisji mikrocząstek polimerów syntetycznych. Działania te są zgodne z globalnymi wysiłkami mającymi na celu ograniczenie plastiku i jego wpływu na planetę.

Rozporządzenie (UE) 2023/2055 wprowadza konieczne zmiany, które przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego i zdrowia publicznego, jednocześnie zachęcając do poszukiwania bardziej ekologicznych alternatyw, które pozwolą realizować przyjazne środowisku obiekty sportowe, takie jak boiska do piłki nożnej, bieżnie czy boiska do rugby. Przestrzeganie tych przepisów ma kluczowe znaczenie, aby zapewnić zrównoważony rozwój i przyszłość sportu w Europie.