Facebook
Instagram
LinkedIn

Finansowanie projektów sportowych

Kultura fizyczna, zwłaszcza sport, to istotny element współczesnego życia, obecnie podlegający intensywnym procesom komercjalizacji i profesjonalizacji w erze nieustającej globalizacji. Polski rynek sportowy wyraźnie się popularyzuje i profesjonalizuje. Rozwój sportu wiąże się ściśle z rozwojem sportowej infrastruktury. Ostatnie inwestycje w Polsce w budowę nowych obiektów sportowych takich jak: boiska do piłki nożnej czy boiska wielofunkcyjne, a także ośrodki treningowe zwiększyły atrakcyjność regionów i znacznie poprawiły jakość życia społeczności lokalnych.

Finansowanie projektów sportowych

Trudno poddawać w wątpliwość, że tego rodzaju inwestycje mają ogromny potencjał gospodarczy, przynosząc korzyści zarówno uczestnikom rynku sportowego, jak i społeczeństwu.
Na szczęście od kilku lat zwiększane są środki dofinansowań na rozbudowę infrastruktury sportowej w Polsce.

Ministerstwo Sportu i Turystyki – jakie programy zostały zrealizowane?

W samym 2023 r. zrealizowanych zostało wiele programów, które rozwinęły infrastrukturę sportową w całej Polsce. Jedną z ważniejszych inwestycji był program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012 edycja 2023”. Celem programu była poprawa stanu technicznego kompleksów sportowych, tworząca atrakcyjne miejsca dla aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Projekt obejmuje wsparcie finansowe dla zadań remontowych, przebudowy lub rozbudowy istniejących obiektów, takich jak naprawa nawierzchni boisk sportowych, modernizacja oświetlenia, ogrodzeń z piłkochwytami, oraz istniejących zapleczy szatniowo-sanitarnych lub możliwość budowy nowych. Wysokość dofinansowania waha się od 33% do 70% kosztów kwalifikowanych, uzależnionych od wskaźnika dochodów jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze której projekt jest realizowany.

Innym bardzo istotnym programem był program lokalnej infrastruktury sportowej „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” to inicjatywa mająca na celu wsparcie inwestycji sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowanie obejmuje pięć różnych grup zadań, z których każda przyczynia się do poprawy infrastruktury sportowej i promocji aktywności fizycznej.

Pierwsza grupa koncentruje się na poprawie przyszkolnej infrastruktury sportowej, tworząc miejsca do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego, dostępne dla lokalnych społeczności. Druga grupa skupia się na podnoszeniu standardów treningowych dla sportowców, obejmując przebudowę lub remont istniejącej infrastruktury sportowej, szczególnie dla klubów sportowych z sukcesami w sporcie. Trzecia zajmuje się budową nowej infrastruktury sportowej, wspierając aktywny tryb życia i umożliwiając współzawodnictwo sportowe. Natomiast czwarta grupa skierowana jest na wzmocnienie infrastruktury tenisowej, wspierając rozwój i popularyzację tenisa poprzez budowę nowych obiektów. Piąta grupa zadań dedykowana jest jednostkom samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim, skupiając się na budowie tras MTB-XC „cross country” do doskonalenia techniki jazdy dla dyscypliny MTB „cross country” na Dolnym Śląsku. Rowerowe parki umiejętności mają służyć nauki jazdy oraz zwiększeniu bezpieczeństwa trenujących.

Nie brakowało także programów, które poprawić miały infrastrukturę obiektów sportowych o szczególnym znaczeniu, czyli takich, które pozwalają uprawiać sport wyczynowo. Natomiast Program Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej poprawił bazę szkoleniowo-treningową, niezbędne zaplecza oraz obiekty o charakterze badawczo rozwojowym w obszarze piłki nożnej.

„Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” to program, którego głównym celem jest rozwój bazy obiektów sportowych, służących polskiemu sportowi wyczynowemu, zapewniających odpowiednie warunki dla szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów. W ramach tego programu dofinansowań co roku powstaje wiele nowych obiektów sportowych.

2023 to również rok, w którym wprowadzono nowy program „Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych” mający na celu poprawę dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej mający służyć przede wszystkim dzieciom zwiększając dostęp do aktywności fizycznej w szkołach, ponieważ jeszcze w wielu lekcje wychowania fizycznego odbywają się na korytarzach. W ramach tego programu w najbliższych latach ma zostać wybudowanych 1000 przyszkolnych hal sportowych.

Wiele z powyższych programów ma swoje edycje co roku, a dzięki dostępnym dofinansowaniom infrastruktura sportowa znacznie się rozwinęła na przestrzeni ostatnich lat co przekłada się na większą aktywność fizyczną Polaków oraz poprawę ich zdrowia. Rozbudowana infrastruktura sportowa i szeroki dostęp do aktywności fizycznej pozwala również  wypracowywać dobre nawyki u dzieci już od najmłodszych lat.