Facebook
Instagram
LinkedIn

Ekologiczne boiska sportowe: Innowacje w zrównoważonym projektowaniu i użytkowaniu.

Projekty nowoczesnych boisk sportowych już na samym wstępie zakładają, że mają one spełniać kryteria ekologiczne. Liczą się oczywiście, tak jak zawsze, takie właściwości jak funkcjonalność, trwałość, czy czas eksploatacji, ale wspólnym mianownikiem dla nich wszystkich jest właśnie ekologia.

Ekologiczne boiska sportowe: Innowacje w zrównoważonym projektowaniu i użytkowaniu.

Projekty nowoczesnych boisk sportowych już na samym wstępie zakładają, że mają one spełniać kryteria ekologiczne. Liczą się oczywiście, tak jak zawsze, takie właściwości jak funkcjonalność, trwałość, czy czas eksploatacji, ale wspólnym mianownikiem dla nich wszystkich jest właśnie ekologia. Dostrzec należy też zależność pomiędzy czasem użytkowania boisk a ich wpływem na klimat. Im czas użycia jest dłuższy, tym mocniej ograniczony jest wpływ na środowisko.

Nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania pozwalają dzisiaj projektować i budować boiska sportowe, które wyróżniają się szczególną trwałością, na co przekłada się m.in. użycie najwyższej jakości włókien, formuł i technologii. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak innowacyjne rozwiązania pozwalają dzisiaj budować optymalnie ekologiczne boiska sportowe.

Sportowa ekologia – wszystko zaczyna się od projektu

Ekologiczność obiektów sportowych to jeden z tych elementów składowych, który stanowi o wartości całego projektu. Dlatego też ekologia nie jest opcją, którą można wybrać lub nie, ale jest jednym z podstawowych filarów projektu, bez którego jego opracowanie nie będzie dzisiaj możliwe. Zatem na etapie projektowania funkcjonalnych właściwości nawierzchni zakłada się, że ma być ona wyjątkowo trwała, by okres użytkowania był możliwie jak najdłuższy. To właśnie wydłużony czas eksploatacji w największej mierze przekłada się na ekologiczność boiska sportowego, które będzie miało ograniczony wpływ na najbliższe środowisko.

Zrównoważony rozwój z Green Technology Polytan

Polytan producent systemów sztucznej murawy i syntetycznych nawierzchni sportowych stawiając na zrównoważony rozwój oraz pozostawanie w zgodzie z zasadami ochrony środowiska produkuje trwałe i ekologiczne nawierzchnie. Stawiane priorytety ściśle wiążą się więc z trendem ecofriendly, a producent efektywnie wykorzystuje zasoby we wszystkich fazach życia. Już od samego wyboru surowców poprzez produkcję, budowę, użytkowanie, po samą utylizację oraz recykling. Polytan dostarcza najwyższej jakości produkty utożsamiając się z „zieloną technologią”. Na oferowane przez nich nawierzchnie składają się wysoko rozwinięte włókna, będące rezultatem zastosowania najnowszych technologii i know-how wynikającego z dziesięcioleci funkcjonowania na rynku tworzyw sztucznych. Ich produkt charakteryzuje się sportową funkcjonalnością idącą w parze z ekologią, pozostając w przyjaźni ze środowiskiem, a w rezultacie producent jawi się jako ten, który przyjmuje postawę chroniącą zasoby naturalne.

Co wpływa na trwałość nawierzchni boiska sportowego?

Skoro wiemy już, że trwałość bezpośrednio związana jest z aspektem ekologicznym boiska to warto nieco bliżej przyjrzeć się, z czego ona wynika. Przede wszystkim wysoką wytrzymałość uzyskuje się poprzez zastosowanie wysokiej jakości surowców. Włókna składające się na płytę boiska powinny mieć specjalną geometrię, być wyprodukowane na bazie wyjątkowych formuł oraz technologii. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że nawierzchnia nie będzie ulegać nadmiernemu procesowi starzenia się w wyniku działania promieni UV, wilgotności czy skrajnych temperatur.

A z czego wykonane są włókna w systemach sztucznych traw Polytan? Produkuje się je w 100% z polietylenu. Ten surowiec ma przewagę nad innego rodzaju polimerami ze względu na to, że w procesie produkcji zużywa go się najmniej. Wyróżnia się także nieporównywalnie lepszymi parametrami umożliwiającymi jego recykling. A to dlatego, że nie zawiera plastyfikatorów. Natomiast po spaleniu polietylenu nie są uwalniane szkodliwe substancje.

Trwałość to jednak nie wszystko. Nawierzchnie opracowywane są także z myślą o tym, by ograniczyć do minimum powstawanie tzw. mikroplastiku. W procesie produkcji nawierzchni wykorzystywana jest także elastyczna warstwa in situ. Pozwala ona płycie wytrzymywać dynamiczne obciążenia, rozpraszając naprężenia, co umożliwia uzyskanie trwałej i wytrzymałej nawierzchni. Co więcej, zastosowanie warstwy elastycznej in situ w systemie sztucznej trawy pozwala maksymalnie zmniejszyć wykorzystywanie materiałów włóknistych oraz gumowych granulek. W ten sposób uzyskuje się nawierzchnię, której czas użytkowania może osiągnąć nawet 30 lat.

Ekologiczna równowaga – nawet 80% naturalnych produktów wykorzystywanych w procesie produkcji

Polytan szczególnie dba o to, by ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Z wielkim zaangażowaniem prowadzi działania optymalizujące zużycie energii w całym procesie produkcji, który stanowi niezwykle istotny element w całym dążeniu do innowacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Do produkcji traw syntetycznych stosowane są zarówno materiały organiczne jak i pochodzące z recyklingu.

Stosowane wysokowydajne technologie bezpośrednio przekładają się na wyraźnie wyższej jakości systemy ochrony środowiska. Nie bez znaczenia pozostają one w kontekście optymalizacji zużycia energii oraz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, w tym bardzo istotną rolę odgrywa redukcja emisji CO2. Niemal od dekady w przedsiębiorstwie funkcjonuje system zarządzania energią, który jest zgodny z ISO 50001. System podlega więc ścisłej i regularnej kontroli organizowanej przez zewnętrzne organy inspekcyjne.

Wśród wielu ekologicznych rozwiązań w produktach Polytan do najciekawszych należą:

– trawa syntetyczna całkowicie neutralna dla klimatu

– wykorzystywanie do produkcji nawierzchni połączenia substancji organicznych i materiałów pochodzących z recyklingu

– wykorzystanie trzciny cukrowej jako biosurowca do produkcji włókien traw

– specjalna budowa włókien pozwalająca na zmniejszenie zapotrzebowania na granulat nawet o 50%

– produkcja nawierzchni oparta o zieloną energię

– naturalne wypełnienie do traw syntetycznych: brockfill, wypełnienie z pestek oliwek czy korek

Kolejnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju po wprowadzeniu surowców organicznych do procesu produkcji syntetycznych traw będzie wykorzystywanie materiałów pochodzących z recyklingu. Cztery nowe systemy murawy syntetycznej, wykonane z tworzywa PCR, które wcześniej używane było do różnych celów np. jako materiały opakowaniowe. Pod nowym hasłem „We make Plastic Better” (Sprawiamy, że plastik jest lepszy) Polytan przetwarza zużyte tworzywa sztuczne i przekształca je w nawierzchnie z trawy syntetycznej na boiska do piłki nożnej. W przeciwieństwie do jednorazowych plastikowych opakowań, które służą do utrzymywania świeżości żywności zaledwie przez kilka godzin, średnia żywotność syntetycznej murawy z nich wykonanej wynosi 15 lat !

Innowacja nie może pomijać kwestii recyklingu

W kontekście użytkowania sztucznych traw trudno nie zauważyć, że mimo ich długiego okresu użytkowania, przychodzi moment kiedy należy zorganizować wymianę płyty boiska. Zatem niezwykle istotną rolę w całym procesie żywotności nawierzchni syntetycznej odgrywa recykling. „Polytanowe” pozycje zostały zaprojektowane z myślą o tym, by po zakończeniu ich okresu eksploatacji mogły one być ponownie użyte. W ramach tego procesu cała sztuczna trawa cięta jest na arkusze, następnie zostaje poddana rozdrobnieniu i podzieleniu na części składowe. W ten sposób można wykorzystać ponownie służące wypełnieniu granulki, które spożytkowane zostaną do produkcji podłóg kauczukowych lub kształtek. Jeśli chodzi o same włókna oraz podłoże bazowe to zostają one stopione i poddane recyklingowi.

A co z użytkowaniem?

Intensywna eksploatacja boisk sportowych wymagać będzie konsekwentnej i regularnej konserwacji. Utrzymanie naturalnej trawy jest szczególnie wymagające. Konieczne jest oddelegowanie do tej czynności specjalisty. Należy się także liczyć z dodatkowymi kosztami wynikającymi z podlewania czy zakupu odpowiednich nawozów oraz naprawiania ubytków. Trawa sztuczna wydaje się więc doskonałą alternatywą dla naturalnych nawierzchni, która nie będzie wymagała przeprowadzania wyżej wymienionych zabiegów. Co więcej, trawy syntetyczne, poza tym, że są wyjątkowo trwałe, prezentują świetne właściwości użytkowe. Najwyższej jakości surowce, włókna o odpowiedniej geometrii oraz zwiększające odporność na promienie UV technologie, a także układ retencji wody czy odporność na ścieranie wpływają bezpośrednio na żywotność nawierzchni, obniżając tym samym koszty eksploatacji.

Na jakie warunki pozytywnej równowagi środowiskowej sztucznej nawierzchni należy zwrócić uwagę:

  • okres użytkowania trawy – nawet przy intensywnej eksploatacji nawierzchnia może służyć przez ponad 15 lat,
  • intensywność użytkowania – długi czas użytkowania przekłada się więc na ochronę, a zauważa się także, że na zachowanie cennych obszarów przyrodniczych. Dostrzeżony potencjał sztucznych traw pozwala utrzymać w klimacie umiarkowanym w czystości obszary naturalne, mając pozytywny wpływ na lokalny ekosystem. Korzyść wynikać także będzie z tego, że sztucznej murawy nie trzeba kosić, nawozić ani podlewać.

Ekologiczność obiektów sportowych wynika dzisiaj z zastosowania najnowocześniejszych dostępnych technologii. Odchodzi się od traw naturalnych, które wymagają specjalistycznej konserwacji, generują zużycie prądu i wody, a także zorganizowania dodatkowego budżetu na jej obsługę i nawozy. W rezultacie przy szkołach czy stadionach powstają obiekty o doskonałych parametrach użytkowych, wyjątkowo trwałe i redukujące możliwość doznania kontuzji, które mają pozytywny wpływ na lokalny ekosystem, które są łatwe w utrzymaniu i które w całości po zamknięciu się okresu eksploatacyjnego można poddać przyjaznemu środowisku recyklingowi.