Facebook
Instagram
LinkedIn
27 kwietnia 2023

Komisja Obiektów i Urządzeń Polskiego Związku Lekkiej Atletyki regularnie otrzymywała od zainteresowanych stron wnioski o „zaopiniowanie założeń koncepcji lub projektów architektoniczno–budowlanych albo projektów technicznych (techniczno-budowlanych) nowo budowanych lub modernizowanych stadionów lekkoatletycznych”. W odpowiedzi na te zapytania opracowano więc obszerne wytyczne prezentujące podstawowe parametry urządzeń, których budowa objęta jest przepisami WA/IAAF oraz PZLA.

Standardy bieżni lekkoatletycznych

 

Opublikowano dnia: 27 kwietnia 2023