Facebook
Instagram
LinkedIn
UE zakazuje stosowania granulatów na boiskach z trawy syntetycznej
23 października 2023

W dniu 25 września 2023 roku Komisja Unii Europejskiej wydała nowe rozporządzenie (UE) 2023/2055, które wprowadza istotne zmiany w zakresie stosowania mikrocząstek polimerów syntetycznych w sztucznych nawierzchniach sportowych. Rozporządzenie zmienia załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, znane jako REACH.

Nowe Rozporządzenie UE zakazujące stosowania granulatów na boiskach z trawy syntetycznej

 

Opublikowano dnia: 23 października 2023