Facebook
Instagram
LinkedIn
finansowanie projektów sportowych
19 stycznia 2024

Kultura fizyczna, zwłaszcza sport, to istotny element współczesnego życia, obecnie podlegający intensywnym procesom komercjalizacji i profesjonalizacji w erze nieustającej globalizacji. Polski rynek sportowy wyraźnie się popularyzuje i profesjonalizuje. Rozwój sportu wiąże się ściśle z rozwojem sportowej infrastruktury. Ostatnie inwestycje w Polsce w budowę nowych obiektów sportowych takich jak: boiska do piłki nożnej czy boiska wielofunkcyjne, a także ośrodki treningowe zwiększyły atrakcyjność regionów i znacznie poprawiły jakość życia społeczności lokalnych.

Finansowanie projektów sportowych

Opublikowano dnia: 19 stycznia 2024