Facebook
Instagram
LinkedIn

Doradztwo

Remonty i modernizacje obiektów sportowych — klucz do rozwoju sportu

Sport odgrywa istotną rolę w życiu społeczności. Zapewnia rozrywkę, aktywność fizyczną, pozwala też współzawodniczyć w duchu fair play. Niezależnie od tego czy sport uprawiamy zawodowo, czy amatorsko kluczową rolę w tej aktywności odgrywają obiekty sportowe i ich utrzymanie.

Remonty i modernizacje obiektów sportowych — klucz do rozwoju sportu

UE zakazuje stosowania granulatów na boiskach z trawy syntetycznej

Nowe Rozporządzenie UE zakazujące stosowania granulatów na boiskach z trawy syntetycznej

W dniu 25 września 2023 roku Komisja Unii Europejskiej wydała nowe rozporządzenie (UE) 2023/2055, które wprowadza istotne zmiany w zakresie stosowania mikrocząstek polimerów syntetycznych w sztucznych nawierzchniach sportowych. Rozporządzenie zmienia załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, znane jako REACH.

Nowe Rozporządzenie UE zakazujące stosowania granulatów na boiskach z trawy syntetycznej

Przyszłość obiektów sportowych

Przyszłość obiektów sportowych: Innowacje i trendy w dostosowaniu do potrzeb sportowców

W dynamicznym świecie, w jakim na co dzień się poruszamy technologia ma coraz większy wpływ na wiele dziedzin życia. Jedną z tych dziedzin jest właśnie sport. Nowoczesne rozwiązania technologiczne przyczyniają się dzisiaj do podnoszenia jakości zbieranych doświadczeń sportowych i to zarówno dla zawodników, jak i dla widzów.

Przyszłość obiektów sportowych: Innowacje i trendy w dostosowaniu do potrzeb sportowców

Przyszkolna hala sportowa

Program Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych – założenia i wytyczne

Trudno dzisiaj nie dostrzec problemu związanego z nadmiernym korzystaniem przez dzieci ze smartfonów, tabletów czy konsol do gier. Statycznej rozrywce towarzyszy często podjadanie niekoniecznie zdrowej żywności. Brak aktywności może w dorosłym życiu determinować różnego rodzaju choroby, które będę obciążać już i tak mocno obłożoną służbę zdrowia, a nawet całą gospodarkę. Dlatego też powstaje coraz więcej inicjatyw, które mają zachęcić najmłodszych i młodzież do aktywności fizycznej, która będzie chorobom zapobiegać, tak samo jak zredukuje problemy psychiczne czy funkcjonowanie poznawcze.

Program Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych – założenia i wytyczne

Current page: 1 All pages 5