Facebook
Instagram
LinkedIn

Aktualności

08.10.2020

RUSZA PILOTAŻ PROGRAMU BUDOWY ZADASZEŃ BOISK PIŁKARSKICH

RUSZA PILOTAŻ PROGRAMU BUDOWY ZADASZEŃ BOISK PIŁKARSKICH

Celem inicjatywy jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego

8 października w Mielcu, na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka ogłosili start pilotażowej edycji Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich.

– Rozpoczynamy program budowy zadaszeń boisk piłkarskich, bo musimy wyrównywać szanse dla naszych młodych sportowców z ich rówieśnikami z innych krajów – podkreśla Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Celem programu jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego, a co za tym idzie – wyeliminowanie problemów z dostępnością do infrastruktury piłkarskiej w sezonie jesienno-zimowym. Program jest elementem realizacji szerszej rządowej strategii rozwoju piłki nożnej w Polsce. W jego ramach tworzona jest podstawa dla wszelkich innych działań – infrastruktura.

– Lata 2016-19 to potężne inwestycje w infrastrukturę sportową. Łącznie dofinansujemy ponad 6000 obiektów, przeznaczając na ten cel ok. 2,3 mld zł. Wsparliśmy już między innymi budowę blisko 3000 Otwartych Stref Aktywności oraz budowę bądź modernizację ponad 60 krytych pływalni, blisko 540 hal sportowych i przyszkolnych sal gimnastycznych, prawie 520 obiektów lekkoatletycznych w tym 117 stadionów, 384 boisk piłkarskich i blisko 750 wielofunkcyjnych. Dziś ruszamy z kolejnym ważnym projektem – zadaszeń boisk piłkarskich – zaznacza minister Witold Bańka.

Program stanowi odpowiedź na stwierdzony deficyt obiektów tego typu i jest pierwszym przedsięwzięciem o charakterze ogólnopolskim, inicjującym oraz wspierającym inwestycje w zakresie zadaszeń boisk piłkarskich. Poprzez korzystne warunki dofinansowania, przedsięwzięcie ma zmobilizować kluby sportowe do realizacji tak ważnych dla polskiej piłki nożnej obiektów. Dofinansowanie inwestycji będzie mogło wynieść do 50% jej kosztów kwalifikowanych.

Warianty realizacji inwestycji w ramach programu:

Dofinansowane zostaną zadania inwestycyjne w dwóch wariantach:

Zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej (powstawać będzie samo zadaszenie).
Budowa nowego boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej wraz z zadaszeniem.
Wybór wariantu realizacji inwestycji oraz szczegółowej technologii, każdorazowo należał będzie do inwestora.

Wysokość dofinansowania:

Szacunkowy koszt I wariantu, to kwota rzędu 2 – 2,5 mln zł, natomiast II wariantu 5 – 6 mln zł,
Proponowana wysokość dofinansowania, to 50% kosztów kwalifikowanych zadania.