Facebook
Instagram
LinkedIn

Aktualności

11.01.2022

ROZPORZĄDZENIE REACH

Budowa boisk do piłki nożnej

Reach to rozporządzenie Unii Europejskiej, jakie zostało przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Zagrożenia te wynikają z możliwej zawartości w produktach  chemikaliów, które oddziałują niekorzystnie na otoczenie. Rozporządzenie ma za zadanie zwiększyć konkurencyjność przemysłu chemicznego w UE oraz promować alternatywne sposoby oceny zagrożeń, jakie stwarzają substancje różnego typu.

Jak działa Reach?

REACH ustanawia procedury gromadzenia i oceny informacji o właściwościach i zagrożeniach związanych z substancjami. Ma zastosowanie do wszystkich chemicznych substancji, nie tylko w procesach przemysłowych , ale i w codziennym życiu np w przedmiotach użytkowych, ubraniach, urządzeniach elektrycznych czy też na obiektach sportowych. Rozporządzenie określa dopuszczalne zawartości substancji i związków chemicznych w danym produkcie.

W temacie obiektów sportowych rozporządzenie Reach jest stosowane w celu zbadania bezpieczeństwa użytkowania boisk piłkarskich a dokładniej nawierzchni jakie się na nich znajdują.

Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej – FIFA pt. „Handbook of Requirements. FIFA Quality Programme for Football Turf” nawierzchnie boisk sportowych nie mogą zawierać substancji chemicznych, które podczas kontaktu ze skórą ludzką mogą wykazywać działanie toksyczne, rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwie na rozrodczość (FIFA, 2015).

Wymagania dla materiałów stosowanych do budowy nawierzchni boisk sportowych ze sztuczną trawą w Unii Europejskiej są określone w Załączniku XVII do Rozporządzenia REACH.

Zagrożenia środowiskowe

Warto zauważyć, że produkty niebadane i niesprawdzane pod kątem szkodliwości mogą być niebezpieczne dla zdrowia, życia ludzkiego jak i dla środowiska. W związku z zaobserwowanymi przez rodziców niepokojącymi objawami u dzieci jak łzawienie oczu, wysypka czy natarczywy kaszel i reakcje alergiczne po zajęciach sportowych w całej Polsce przebadano kilkadziesiąt boisk  ( m.in. w Warszawie, Szczecinie czy Głownie), gdzie na części z nich wykazano, iż materiały użyte do ich powstania są szkodliwe dla organizmu. Dorośli a przede wszystkim dzieci, które korzystają z takiego obiektu, mogą w przyszłości mieć problemy zdrowotne wywołane wdychaniem niebezpiecznych substancji. Ekspertyzy toksykologiczne wykazały, że część z boisk zawiera ponadnormatywną zawartość kadmu, ołowiu, a przede wszystkim silnie szkodliwych i rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), które w przyszłości mogą doprowadzić u dzieci m.in. do: astmy, nowotworów czy też problemów z rozrodczością.

Rozporządzenie jest niezwykle ważną kwestią, która dotyczy wielu firm i pomaga dbać o bezpieczeństwo użytkowników.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje boisko będzie bezpieczne dla jego użytkowników zapraszamy do kontaktu, wszystkie nasze produkty są poddawane dokładnym i szczegółowym badaniom a także są zgodne z rozporządzeniem Reach jak również z innymi rygorystycznymi normami bezpieczeństwa.