Facebook
Instagram
LinkedIn

Aktualności

02.05.2022

Program modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko – ORLIK 2012 – Edycja pilotażowa 2022

29.04.2022 – ruszył pilotażowy program modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko – ORLIK 2012 – celem programu jest poprawa stanu technicznego wybudowanych kompleksów.

Dofinansowaniem mogą być objęte zadania dotyczące remontu, przebudowy lub rozbudowy istniejącego kompleksu, a w szczególności:

  1. naprawa/wymiana nawierzchni boisk sportowych
  2. modernizacja oświetlenia 
  3. modernizacja ogrodzenia wraz z piłkochwytami
  4. modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego

 

Kwota wnioskowanego dofinansowania musi się zawierać w zakresie 50.000,00 – 1 000 000,00 zł. 

 

Budżet pilotażowej edycji programu to 30 mln zł.

 

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie: 9-31 maja 2022

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.