Facebook
Instagram
LinkedIn

Aktualności

06.10.2021

NOWA NAWIERZCHNIA NA BOISKU „WEMBLEY” W PARKU SKARYSZEWSKIM

Z połową września zakończyliśmy inwestycję w dzielnicy Praga-Południe w Parku Skaryszewskim.

Realizacja polegała na wymianie zużytej już nawierzchni z trawy syntetycznej na nową wraz z wymianą podbudowy i poszerzeniem pola gry o 1 m oraz zamontowaniu nowoczesnego oświetlenia LED.

Jakość zastosowanej nawierzchni na jaką zasługuję boisko „Wembley”, od którego to właśnie nazwę wziął najsłynniejszy stadion w Anglii , mogą potwierdzić przechodnie spacerujący po Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych. Niejednokrotnie nasza sztuczna nawierzchnia była mylona z trawą naturalną.

Życzymy przyjemnego użytkowania obiektu oraz samych sukcesów sportowych dla klubu Drukarz Warszawa

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy dziękujemy za współpracę.