Facebook
Instagram
LinkedIn

Aktualności

10.03.2023

NOWA INWESTYCJA – KOCIERZEW

w dniu wczorajszym podpisaliśmy umowę  z Gmina Kocierzew Południowy
W skład zadania inwestycyjnego pn.  „Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kocierzew Południowy”  wchodzi między innymi:

  • Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym 
  • Wykonanie ogrodzenia boiska w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym 
  • Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym
Termin realizacji: 6  miesięcy od dnia zawarcia umowy
Kwota kontaktu: 2 495 608,50 złotych brutto