Facebook
Instagram
LinkedIn

Aktualności

19.03.2020

DIAMENT FORBESA DLA PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE

DIAMENT FORBESA DLA PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE
Udało nam się zdobyć kolejną wartościową nagrodę!
Diament Forbesa potwierdzający nasz pozytywny rating wiarygodności!
Laureaci musieli osiągnąć wzrost wartości minimum 15% w ciągu ostatnich trzech lat obrachunkowych.
Nasz średni wzrost utrzymuje się na poziomie 55,53%!!!
Diament potwierdza również rentowność, wysoką płynność bieżącą oraz niezaleganie z płatnościami.
Firmy spełniające te warunki muszą również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych.

ROZWIJAMY SIĘ DLA WAS! 

Wybierz obrazek wyróżniający